Öka livslängd och hygien med FH-techs polyurethanbeläggningar.Vi arbetar med en världsledande produkt för beläggning med Polyuretan. Systemet är unikt och patentskyddat. Ett brett utbud av anpassade produkter ger en perfekt lösning för en mängd kommersiella och industriella tillämpningar. I mer än 45 länder världen över används systemet. FH-techs polyurethanbeläggning ger obegränsade möjligheter.I byggnader, på tak, i våtutrymmen eller utsatta golv och väggar för högt slitage.


Verktyg, maskiner och fordon med krav på mottståndskraft mot smuts, ljuddämpning, korrosion och nötning. Med FH-techs beläggning elimineras många problem. Lätt att rengöra och halksäkert. I transportfordon för livsmedel ger beläggningen ett hermetiskt tillslutet utrymme med täta hörn och kanter utan smutssamlande skrymslen.
I livsmedelsindustrin med höga krav på hygien kan golv och väggar beläggas med polyurethan. Den elastiska ytan gör att inga sprickor och utslag uppstår även vid mycket hård belastning.Den poly-urethanbelagda ytan blir helt vattentät och motståndskraftig mot kemikalier.


Djur behöver ett slabilt och halksäkert underlag vid transport. Polyurethanbeläggningen dämpar mot buller och vibrationer samt skyddar djuren mot skrämmande upplevelser. Fordonet och stallar blir lätt att hålla rent. Båtar med konstant fukt, fluktuerande temperaturer och exponering för vind-och vågrörelser. Den elastiska, värmetåliga och vattentäta beläggningen ger permanent skydd och ger också ett gott halkskydd.


Andra områden som ökar livslängden är beläggning i simbassänger, industri- och garagegolv med stort slitage. Platta tak kan inte få en bättre och tätare yta.


Lastflak för grus och sprängsten utsätts för stort slitage. Med några mm vit polyurethanbeläggning av slitytan och därefter 10 mm svart polyuerthan fås en signal när den svart ytan är nedsliten till den vita ytan. Då behandlas flaket med 10 mm svart igen. På detta sätt ökar flakets livlängd mångdubbelt.
1422_651422_65
1422_65
1422_661422_66
1422_66
1422_671422_67
1422_67
1422_681422_68
1422_68
1422_851422_85
1422_85