1422_311422_31
1422_31
1422_841422_84
1422_84
1422_831422_83
1422_83

Vår affärsidé

FH-tech bedriver uthyrning och försäljning av nya och begagnade truckar och lastmaskiner.
För att minska kundens driftsstörningar garanterar vi snabb effektiv service och reparationer av kundens maskiner.
Vi skall alltid kunna se nöjda kunder i ögonen.

Kvalitetspolicy

Kunden skall uppfatta våra produkter som de bästa i sin klass.
FH-tech:s kompetens och utrustning skall vara av högsta klass.
Kontakt med kunder och leverantörer skall ske på ett tydligt, vänligt och korrekt sätt.
Nöjda kunder är företagets största tillgång och vi skall sträva efter att ständigt förbättra våra produkter och vår verksamhet

Miljöpolicy

Vår verksamhet skall präglas av omtanke om vår gemensamma miljö.
Alla föremål som lämnar företaget skall om möjligt in i system för återanvändning/återvinning eller vara biologiskt nerbrytbara. FH-tech skall följa gällande lagar och förordningar beträffande miljö och skall verka för ständig reducering av egen miljöpåverkan.
Vi skall fortlöpande utbilda och informera våra anställda i vårt miljöarbete.