1422_301422_30
1422_30

Välkommen till


Resurser, erfarenhet och engagemang
är grunden för vår framgång.

FH-Tech!

Resurser


FH-tech samarbetar med flera leverantörer i mellaneuropa därmed har vi tillgång till ca 500 begagnade truckar och lastmaskiner. Vi kan alltid erbjuda en maskin som uppfyller dina krav. Alla begagnade maskiner går vi igenom. Vi gör dokumenterad service, renovering och rekonditionering för att leverera fräscha objekt med hög driftsäkerhet med garanti. Moderna verkstadslokaler, kunnig personal och fullutrustade servicebilar garanterar tryggheten för dig. Vi samarbetar även med flera kompetenta serviceföretag runt om i landet för att minska avståndet till dig. Önskar du utbildning av din personal med förarbevis och certifiering hjälper vi gärna till.

Erfarenhet


Vi har mer än 18 års erfarenhet och specialkunskaper av truckar och lastmaskiner. Våra kunskaper om Linde truckar är omvittnade.

Engagemang


Vi är alltid beredda att lyssna, diskutera och tillsammans med dig ta fram den optimala och mest effektiva lösningen för hantering av gods och materiel på ditt företag.Vi ställer upp helt förutsättningslöst - det kostar inget!